Page 10 - Memòria 2013 - CCFC
P. 10ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
CONSELLERS PER ELECCIÓ
m
ar
 F
Sra. M. Pilar Gascón i Lecha Col·legi de Barcelona is
Sr. Francesc Pla i Santamans Col·legi de Barcelona eg
l·l
Sra. Maria Calvo i Gil Col·legi de Barcelona Co
Sr. Lluís Pla i Cama
Col·legi de Girona e 
d
Sr. Daniel Manso i Abizanda Col·legi de Lleida ll 
Sra. Anna Sánchez i Farré
Col·legi de Tarragona
se
on
C
RELACIÓ DE CÀRRECS
3 
’1
ia
Sr. Jordi de Dalmases i Balañá President òr
Sr. Josep Aiguabella i Alentà Vicepresident m
Me
Sra. M. Pilar Gascón i Lecha Secretària 	
Sr. Joaquim Nolla i Solé
Tresorer L
EL
Sra. Maria Calvo i Gil Vicesecretària S
Sra. Àngels Dronda i Ayza Vicetresorera ON
C
Sra. Susanna Fornells i Pagès Vocal Autonòmica L 
Sra. Rosa Sacrest i Güell Vocal
E

Sr. Francesc Pla i Santamans Vocal 
Sr. Daniel Manso i Abizanda
Vocal
Durant l’any 2013, s’han realitzat un total de 29 reunions de la Junta 
del Consell, de les quals cinc han estat de caràcter extraordinari.
10
   8   9   10   11   12