Page 14 - Memòria 2014 - CCFC
P. 14ya
un
al
at
C
e 
s d
COL·LEGI DE GIRONA
Vocalies Col·legi de Girona
Nombre d’adscripcions
c
uti
è
Alimentació i Nutrició
251
ac
m
Atenció Farmacèutica	293
ar
 F
Dermofarmàcia
474
is
Distribució	14
eg
l·l
Distribució medicaments ús animal
14
Co
e 
Farmacèutics Titulars i Salut Pública	14
d
Farmàcia Hospitalària
49
ll 
se
Homeopatia i Fitoteràpia	162
on
C
Indústria
5
4 
Laboratoris clínics	57
’1
ia
Oficina de farmàcia
646
òr
m
Òptica i acústica audio. Ortopèdia	73
Me
Ortopèdia
207
	
S
De número (adjunts, substituts i altres professionals)	268
RE
F
Total
2.527
XI
COL·LEGI DE LLEIDA
Vocalies Col·legi de Lleida
Nombre d’adscripcionsAlimentació
177
Analistes	27

Farmacèutics d’institucions i Salut Pública
47

Formació continuada, docència i recerca	515
Indústria, distribució farmacèutica i medicaments veterinaris	159

Oficina de farmàcia	349

Ortopèdia, òptica, optometria i audiopròtesi
46
Serveis de Farmàcia i Dipòsits de medicaments	24

Total
1.344

COL·LEGI DE TARRAGONA
Vocalies Col·legi de Tarragona
Nombre d’adscripcionsAlimentació, Nutrició i Dietètica	84
Analistes
64

Dermofarmàcia	346

Farmacèutics adjunts
241
Farmacèutics d’hospital	37

Farmacèutics d’indústria
15
Farmacèutics de magatzems de distribució	6

Homeopatia i fitoteràpia
17

IFM, medi ambient i administracions públiques	29
Oficina de farmàcia
378

Òptometria, òptica i acústica audiomètrica	21

Ortopèdia
58
Promoció i docència professional	5

Total
1.30114
   12   13   14   15   16