Page 14 - Memòria 2015 - CCFC
P. 14ya
un
al
at
C
e 
s d
COL·LEGI DE GIRONA
Vocalies Col·legi de Girona
Nombre d’adscripcions
c
uti
è
Alimentació i Nutrició
255
ac
m
Atenció Farmacèutica	299
ar
 F
Dermofarmàcia
493
is
Distribució	5
eg
l·l
Distribució medicaments ús animal
15
Co
e 
Farmacèutics Titulars i Salut Pública	15
d
Farmàcia Hospitalària
52
ll 
se
Homeopatia i Fitoteràpia	183
on
C
Indústria
4
5 
Laboratoris clínics	55
’1
ia
Oficina de farmàcia
644
òr
m
Òptica i acústica audio. Ortopèdia	84
Me
Ortopèdia
221
	
S
De número (adjunts, substituts i altres professionals)	275
RE
F
Total
2.600
XI
COL·LEGI DE LLEIDA
Vocalies Col·legi de Lleida
Nombre d’adscripcionsAlimentació
174
Analistes	26

Farmacèutics d’institucions i Salut Pública
45

Formació continuada, docència i recerca	529
Indústria, distribució farmacèutica i medicaments veterinaris	157

Oficina de farmàcia	339

Ortopèdia, òptica, optometria i audiopròtesi
47
Serveis de Farmàcia i Dipòsits de medicaments	26

Total
1.343

COL·LEGI DE TARRAGONA
Vocalies Col·legi de Tarragona
Nombre d’adscripcionsAlimentació, Nutrició i Dietètica	80
Analistes
61

Dermofarmàcia	333

Farmacèutics adjunts
239
Farmacèutics d’hospital	37

Farmacèutics d’indústria
14
Farmacèutics de magatzems de distribució	6

Homeopatia i fitoteràpia
15

IFM, medi ambient i administracions públiques	29
Oficina de farmàcia
387

Òptometria, òptica i acústica audiomètrica	21

Ortopèdia
56
Promoció i docència professional	5

Total
1.28314
   12   13   14   15   16