Page 71 - Memòria 2015 - CCFC
P. 71ya
un
al
at
C
e 
s d
L’enquesta va ser contestada per 275 farmacèutics. El 93,8% c
dels farmacèutics valoren positivament o molt positivament la uti
è
seva participació en el campanya i el 97% estarien disposats a ac
participar en una nova campanya d’aquest tipus. Així mateix, m
ar
també es considera positiu donar continuïtat des dels Col·legis  F
Professionals a aquests tipus d’iniciatives emmarcades en acti- is
vitats de Responsabilitat Social Corporativa (RSC).
eg
l·l
Co
A continuació, es mostra el pòster on es detallen els resultats e 
d
obtinguts.
ll 
se
on
C
5 
’1
ia
òr
m
Me
	
AT
T
LI
BI
A
NS
O
P
ES
R


71
   69   70   71   72   73