Page 7 - Memòria 2016 - CCFC
P. 7ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
 F
is
eg
l·l
Co
e 
d
ll 
se
on
C
2 
’1
ia
òr
m
Me
2. El 	
L
EL
S
Consell
ON
C
L 
E


“El Consell és l’òrgan representatiu i coordinador dels 
quatre Col·legis de Farmacèutics de Catalunya”

07
   5   6   7   8   9