Page 14 - Memòria 2013 - CCFC
P. 14ya
un
al
at
C
e 
s d
COL·LEGI DE GIRONA
Vocalies Col·legi de Girona
Nombre d’adscripcions
c
uti
è
Alimentació i Nutrició
234
ac
m
Atenció Farmacèutica	278
ar
 F
Dermofarmàcia
462
is
Distribució	6
eg
l·l
Distribució medicaments ús animal
14
Co
e 
Farmacèutics Titulars i Salut Pública	15
d
Farmàcia Hospitalària
45
ll 
se
Homeopatia i Fitoteràpia	144
on
C
Indústria
6
3 
Laboratoris clínics	57
’1
ia
Oficina de farmàcia
633
òr
m
Òptica i acústica audio. Ortopèdia	60
Me
Ortopèdia
196
	
S
De número (adjunts, substituts i altres professionals)	257
RE
F
Total
2.407
XI
Vocalies Col·legi de Lleida
Nombre d’adscripcions
COL·LEGI DE LLEIDA


Alimentació
169
Analistes	30

Farmacèutics d’institucions i Salut Pública
50

Formació continuada, docència i recerca	508
Indústria, distribució farmacèutica i medicaments veterinaris	183

Oficina de farmàcia	352

Ortopèdia, òptica, optometria i audiopròtesi
48
Serveis de Farmàcia i Dipòsits de medicaments	24

Total
1.364

COL·LEGI DE TARRAGONA
Vocalies Col·legi de Tarragona
Nombre d’adscripcionsAlimentació, Nutrició i Dietètica	85
Analistes
63

Dermofarmàcia	354

Farmacèutics adjunts
224
Farmacèutics d’hospital	33

Farmacèutics d’indústria
15
Farmacèutics de magatzems de distribució	6

Homeopatia i fitoteràpia
17

IFM, medi ambient i administracions públiques	30
Oficina de farmàcia
369

Òptometria, òptica i acústica audiomètrica	21

Ortopèdia
57
Promoció i docència professional	5

Total
1.27914
   12   13   14   15   16