Page 55 - Memòria 2015 - CCFC
P. 55ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
 F
is
eg
l·l
Co
e 
d
ll 
se
on
C
5 
’1
ia
òr
m
Me
	
Ó
CI
TA
N
E
ES
R
El senyor Antoni Torres rep el premi de mans del Dr. Josep Maria Ventura, P
RE
president de la RAFC.
I 
Ó 
SI
ES
F
O
PR
55
   53   54   55   56   57