Page 57 - Memòria 2016 - CCFC
P. 57ya
n
lu
ta
Ca
 
EN RELACIÓ AL CATSALUT I AL CONCERT D’ATENCIÓ A
de
s 
FARMACÈUTICA CATSALUT-CONSELL
c
uti
è
Comissió d’Atenció Farmacèutica de Catalunya
ac
m
Jordi de Dalmases (COFB-CCFC) r
Rosa Núria Aleixandre (COFGI-CCFC) Fa
s 
Josep Aiguabella (COFL-CCFC) gi
Joaquim Nolla (COFT-CCFC) e
l·l
M.Pilar Gascón (COFB-CCFC)
Co
 
de
Comitè directiu de la recepta electrònica
l 
Jordi de Dalmases (COFB-CCFC) el
ns
Fernando Espí (CCFC)
o
C
Comitè de seguiment de la recepta electrònica
6 
’1
Francesc Pla (COFB-CCFC) ia
Joan Calduch (COFB-CCFC) òr
m
Fernando Espí (CCFC)
Me
	
Ó
Comissió de seguiment de la cartera de serveis
I
Jordi de Dalmases (COFB-CCFC) AC
T
M.Pilar Gascón (COFB-CCFC) EN
Rafel Guayta-Escolies (CCFC)
S
E
PR
Comissió tècnica assessora de formulació magistral
E
R
M. Pilar Gascón (COFB-CCFC) Ó I 
Francesc Llambí (COFB-CCFC) I
SS
Alba Rodríguez (COFGI-CCFC) E
Pilar Rius (CCFC)
OF
R
P
Comissió de seguiment de l’annex d’absorbents d’incon- 

tinència urinària 
Jordi de Dalmases (COFB-CCFC) 

M. Pilar Gascón (COFB-CCFC)


Comissió de farmacovigilància
Francisca Aranzana (COFB) 

Núria Casamitjana (COFB) 
Núria Bou (COFGI) 

Gemma Galofré (COFT) 
Jaumina Casanovas (COFL) 

Pilar Rius (CCFC)


Comissió del programa d’educació sanitària per a la gent 
gran (PESGG) 

M. Pilar Gascón (COFB-CCFC) 
Maria Estrada (COFB)

Sílvia Cabarrocas (COFGI) 
Teresa Hernández (COFL) 
Jordi Blanch (COFT) 

Pilar Rius (CCFC)

57
   55   56   57   58   59