Page 59 - Memòria 2016 - CCFC
P. 59ya
n
lu
ta
Ca
 
Consell tècnic de formació farmacèutica continuada
de
s 
Cristina Rodriguez (COFB) c
M.Pilar Gascón (COFB-CCFC) uti
è
M. José Ferri (COFGI) ac
Èlia Esteve (COFT)
m
r
Fa
s 
Ortopèdia
gi
Montserrat Gironés (COFB)
e
l·l
Co
Pla d’actuació per prevenir els efectes de l’onada de  
de
calor sobre la salut (POCS) l 
Rafel Guayta (CCFC)
el
ns
o
Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP)
C
6 
Jordi de Dalmases (COFB-CCFC)
’1
ia
òr
Pel que fa a les comissions i patronats d’institucions farma- m
cèutiques, els representants del Consell són:
Me
	
Ó
Comissió mixta de pràctiques tutelades UB
I
AC
M.Pilar Gascón (COFB-CCFC) T
Josep Vilabrú (COFGI) EN
S
Llorenç Lladonosa (COFL) E
Palmira Jolonch (COFT)
PR
E
R
Comissió de seguiment SEFAC-Consell
Ó I 
I
M. Pilar Gascón (COFB-CCFC) SS
Rafel Guayta-Escolies (CCFC)
E
OF
R
Fundació Pharmaceutical care
P

Josep Brunsó (COFGI)


Fundació Concòrdia farmacèutica
Jaume Casas (COFB) 

Andreu Suriol (COFT)

Patronat de la Fundació de l’Acadèmia de Ciències Mè- 

diques i de la Salut de Catalunya i de Balears 
M.Pilar Gascón (COFB-CCFC)


Per altra banda, cal esmentar que també hi ha constituïdes di- 

verses comissions i grups de treball intern, entre el Consell i els 
Col·legis, per debatre i tractar les propostes i/o documents que 

es presenten en les reunions de les comissions mixtes amb el 
CatSalut o/i amb el Departament de Salut o per tractar altres 

temes o projectes d’interès.


Intervencions i presentació de treballs en 

congressos i jornades d’interès professionalInfarma 2016, organitzat pel Col·legi de Farmacèutics de 
Barcelona i pel Col·legi de Farmacèutics de Madrid (Ma- 

drid, del 8 al 10 de març). Participació de membres del 
Consell en diverses taules rodones.59
   57   58   59   60   61