Sra. Rosa Núria Aleixandre i Cerarol

Activitat institucional

  • Presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona (2016 – actualitat)
  • Presidenta del Consell Social de la UdG
  • Presidenta del Consell Rector del CLILAB

Formació acadèmica

  • Llicenciada en farmàcia, especialista en anàlisis clíniques
  • Doctora en bioquímica i biologia molecular

Activitat professional

  • Cap del Servei Laboratori Clínic ICS-Girona 1990-2014
  • Direcció /participació en diferents projectes d’investigació
  • Publicacions en revistes científiques nacionals i internacionals, algunes d’alt factor d’impacte (8,5)
  • Membre numerari de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya