PROFESSIONALS
GUÍES D’INTERVENCIÓ FARMACÈUTICA

Des del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya vetllem per una actuació professional homogènia de tots els farmacèutics i farmacèutiques basada en l’evidència, consensuada amb els altres agents de salut a fi de garantir la idoneïtat, l’efectivitat i l’equitat de l’atenció arreu del territori. Per això posem a la vostra disposició les guies d’intervenció farmacèutica següents: