Anydesk - Sessió remota del CAU

Accedeix a una sessió remota del nostre CAU


Clients VPN
  • FortiClient 64 bits

  • FortiClient 32 bits


Certificat digital
  • Bit4 (Solució per la gestió dels certificats)


Contingència
  • Web de dispensació en contingència de CatSalut

  • Manual web contingència

  • Procediment dispensació en contingència