COMPLIANCE  

CORPORATIU 

Sistema intern d’informació

Compliance corporatiu/Sistema Intern d’Informació

El Consell, donant compliment a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció habilita dins del seu sistema de compliance penal el següent enllaç al Sistema Intern d’Informació, a través del qual és possible presentar denúncies, informacions i comunicacions en els termes exigits per la Llei 2/2023.

Accés a través del canal de denuncies al següent enllaç:  Sistema intern d’informació – Descomplica’t. La gestió del compliance i del Sistema intern d’ informació es gestionarà de forma externalitzada per DESCOMPLICA’ T.

El compliance penal del Consell està adaptat a les exigències de l’article 31 bis del Codi Penal, de cara a evitar la responsabilitat penal de les persones jurídiques. El Consell ha nomenat per a la correcta gestió del compliance a una compliance officer, que al seu torn és la responsable del Sistema Intern d’Informació.

A continuació pot consultar: