CONSELL

JUNTA DEL CONSELL

Junta actual

El Consell està compost per 10 membres: 4 d’ells són els consellers nats que corresponen als presidents de cadascun dels quatre col·legis, i 6 consellers, escollits per i entre els membres de les Juntes de Govern de cada col·legi, seguint la següent distribució: 3 pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, 1 pel Col·legi de Farmacèutics de Girona, 1 pel Col·legi de Farmacèutics de Lleida i 1 pel Col·legi de Farmacèutics de Tarragona.

Membres de la junta actual del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

La darrera Junta del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya va prendre possessió el 5 d’agost de 2020, i està formada per:

Consellers Nats

Sr. Jordi Casas i Sánchez
President del Col·legi de Barcelona
Sra. Rosa Núria Aleixandre i Cerarols
Presidenta del Col·legi de Girona
Sra. Maria Enrique-Tarancón i Delmàs
Presidenta del Col·legi de Lleida
Sr. Antoni Veciana i Nogués
President del Col·legi de Tarragona

Consellers per elecció

Sra. Aina Surroca i Rebés
Col·legi de Barcelona
Sra. Núria Bosch i Sagrera
Col·legi de Barcelona
Sr. Guillermo Bagaría i de Casanova
Col·legi de Barcelona
Sra. Anna Jubero i Capdeferro
Col·legi de Girona
Sra. Sílvia Pallàs i Satué
Col·legi de Lleida
Sr. Xavier Robusté i Folch

Col·legi de Tarragona

Històric de juntes
Inicialment el Consell va estar ubicat al carrer Pau Claris, de Barcelona i les Juntes del mateix des del moment de la seva fundació són les següents.

La Junta del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya va prendre possessió el 13 de juliol de 2016, i estava formada per:

Consellers Nats

Sr. Jordi de Dalmases i Balañà(President del Col·legi de Barcelona)
Sra. Rosa Núria Aleixandre i Cerarols(Presidenta del Col·legi de Girona)
Sr. Josep Aiguabella i Alentà(President del Col·legi de Lleida)
Sr. Joaquim Nolla i Solé(President del Col·legi de Tarragona)

Consellers per Elecció

Sra. M. Pilar Gascón i Lecha(Col·legi de Barcelona)
Sr. Jordi Casas Sanchez (1)(Col·legi de Barcelona)
Sr. Joan Calduch i Porta(Col·legi de Barcelona)
Sr. Josep Brunsó i Teixidor(Col·legi de Girona)
Sr. Daniel Manso i Abizanda(Col·legi de Lleida)
Sra. Àngels Dronda i Ayza(Col·legi de Tarragona)

Relació de càrrecs

President:Sr. Jordi de Dalmases i Balañà(COFB)
Vice- President:Sr. Josep Aiguabella i Alentà(COFL)
Secretària:Sra. M. Pilar Gascón i Lecha(COFB)
Vice-secretària:Sra. Àngels Dronda i Ayza(COFT)
Tresorer:Sr. Joaquim Nolla i Solé(COFT)
Vice-Tresorer:Sr. Joan Calduch i Porta(COFB)
Vocal Autonòmic:Sra. Rosa Núria Aleixandre i Cerarols(COFGi)
Vocals:Sr. Jordi Casas Sanchez (1)
Sr. Josep Brunsó i Teixidor
Sr. Daniel Manso i Abizanda
(COFB)
(COFGi)
(COFL)

(1) Des del 21/12/2016 en substutició del Sr. Francesc Pla i Santamans

La Junta del Consell de Col•legis Farmacèutics de Catalunya va prendre possessió el 13 de juliol de 2012, i estava formada per:

Consellers Nats

Sr. Jordi de Dalmases i Balañá (President del Col•legi de Barcelona)
Sra. Rosa Sacrest i Güell (Presidenta del Col•legi de Girona)
Sr. Josep Aiguabella i Alentà (President del Col•legi de Lleida)
Sr. Joaquim Nolla i Solé (President del Col•legi de Tarragona (*)

Consellers per Elecció

Sra. Maria E. Calvo i Gil (Col•legi de Barcelona)
Sra. M. Pilar Gascón i Lecha (Col•legi de Barcelona)
Sr. Francesc Pla i Santamans (Col•legi de Barcelona)
Sra. Susanna Fornells i Pagés (Col•legi de Girona)
Sr. Daniel Manso i Abizanda (Col•legi de Lleida)
Sra. Àngels Dronda i Ayza (Col•legi de Tarragona)

Relació de càrrecs
President: Sr. Jordi de Dalmases i Balañá (COFB)
Vice- President: Sr. Josep Aiguabella i Alentà (COFL)
Secretària: Sra. M. Pilar Gascón i Lecha (COFB)
Vice-secretària: Sra. Maria E. Calvo i Gil (COFB)
Tresorer: Sr. Joaquim Nolla i Solé (COFT)
Vice Tresorera: Sra. Àngels Dronda i Ayza (COFT)
Vocal Autonòmic: Sra. Susanna Fornells i Pagés (COFGi)
Vocals: Sr. Francesc Pla i Santamans (COFB)
Sr. Daniel Manso i Abizanda (COFL)
Sra. Rosa Sacrest i Güell(COFGi)

Consellers Nats

Sr. Jordi de Dalmases i Balañá (President COFB)
Sr. Carles Conejero i Lobos (President COFGI)
Sr. Josep Aiguabella i Alentà (President COFL)
Sr. Andreu Suriol i Ribé (President COFT)

Consellers per Elecció

Sra. Maria E. Calvo i Gil (COFB)
Sra. M. Pilar Gascón i Lecha (COFB)
Sr. Francesc Pla i Santamans (COFB)
Sr. Lluís Pla i Cama (COFGI)
Sr. Daniel Manso i Abizanda (COFL)
Sra. Anna Sánchez i Farré (COFT)

Relació de càrrecs
President: Sr. Jordi de Dalmases i Balañá (COFB)
Vice- President: Sr. Josep Aiguabella i Alentà (COFL)
Secretària: Sra. M. Pilar Gascón i Lecha (COFB)
Vice-secretària: Sra. Maria E. Calvo i Gil (COFB)
Tresorer: Sr. Carles Conejero i Lobos (COFGi)
Vice Tresorer: Sr. Lluís Pla i Cama (COFGi)
Vocal Autonòmic: Sr. Andreu Suriol i Ribé (COFT)
Vocals: Sr. Francesc Pla i Santamans (COFB)
Sr. Daniel Manso i Abizanda (COFL)
Sra. Anna Sánchez i Farré (COFT)

Des del 7 de novembre de 1990 al 11 de març de 1991:

President: Joan Gratacós i Agulló (COFGi)
Secretari: Joan Pujadas i Ferrer (COFB)
Josep Mª Gras i Isern (COFB)
Pere Seró i Perí (COFL)
Victor Berga i Sabaté (COFL)
Ramón Magrinyà i Brull (COFB)
Ramon Martin i Bosch (COFL)
Joan Mª Gispert i Alcubilla (COFT)
Ramon Piera de Ciurana (COFGi)
Josep Alegre i Marcet (COFB)

Des del 8 de desembre de 1988 al 31 d’octubre de 1989:

President:     Pere Seró i Perí     (COFT)
Secretari:     Joan Pujadas i Ferrer     (COFB)
Josep Mª Gras i Isern     (COFB)
Joan Gratacós i Agulló     (COFGi)
Víctor Berga i Sabaté     (COFLl)
Ramon Magrinyà i Brull     (COFB)
Ramon Martin i Bosch     (COFLl)
Joan Mª Gispert i Alcubilla     (COFT)
Ramon Piera de Ciurana     (COFGi)
Josep Alegre i Marcet     (COFB)

Des del 8 de desembre de 1988 al 31 d’octubre de 1989:

President:     Pere Seró i Perí     (COFT)
Secretari:     Joan Pujadas i Ferrer     (COFB)
Josep Mª Gras i Isern     (COFB)
Joan Gratacós i Agulló     (COFGi)
Víctor Berga i Sabaté     (COFLl)
Ramon Magrinyà i Brull     (COFB)
Ramon Martin i Bosch     (COFLl)
Joan Mª Gispert i Alcubilla     (COFT)
Ramon Piera de Ciurana     (COFGi)
Josep Alegre i Marcet     (COFB)

 

Des del 7 de juliol de 1986 al 18 de setembre de 1987:

President:     Joan Gratacós i Agulló     (COFGi)
Secretari:     Joan Pujadas i Ferrer     (COFB)
Josep Mª Gras i Isern     (COFB)
Ramon Magrinyà i Brull     (COFB)
Pere Seró i Perí     (COFT)
Ramon Martin i Bosch     (COFLl)
Pau Sabaté i Muro     (COFLl)
Joan Mª Gispert i Alcubilla     (COFT)
Ramon Piera de Ciurana     (COFGi)
Josep Alegre i Marcet     (COFB)

Des del 7 de juliol de 1986 al 18 de setembre de 1987:

President:     Joan Gratacós i Agulló     (COFGi)
Secretari:     Joan Pujadas i Ferrer     (COFB)
Josep Mª Gras i Isern     (COFB)
Ramon Magrinyà i Brull     (COFB)
Pere Seró i Perí     (COFT)
Ramon Martin i Bosch     (COFLl)
Pau Sabaté i Muro     (COFLl)
Joan Mª Gispert i Alcubilla     (COFT)
Ramon Piera de Ciurana     (COFGi)
Josep Alegre i Marcet     (COFB)

Des del 7 de juliol de 1986 al 18 de setembre de 1987:

President:     Joan Gratacós i Agulló     (COFGi)
Secretari:     Joan Pujadas i Ferrer     (COFB)
Josep Mª Gras i Isern     (COFB)
Ramon Magrinyà i Brull     (COFB)
Pere Seró i Perí     (COFT)
Ramon Martin i Bosch     (COFLl)
Pau Sabaté i Muro     (COFLl)
Joan Mª Gispert i Alcubilla     (COFT)
Ramon Piera de Ciurana     (COFGi)
Josep Alegre i Marcet     (COFB)

Des del 10 de juny de 1985 al 7 de juliol de 1986:

President:             Josep Mª Gras i Isern     (COFB)
Vice President:     Joan Gratacós i Agulló     (COFGi)
Secretari:              Joan Pujadas i Ferrer     (COFB)
Vice Secretari:      Ramon Magrinyà i Brull     (COFB)
Tresorer:               Pere Seró i Perí     (COFT)
Vice tresorer:        Ramon Martin i Bosch     (COFLl)

Pau Sabaté i Muro     (COFLl)
Joan Mª Gispert i Alcubilla     (COFT)
Ramon Piera de Ciurana     (COFGi)
Josep Alegre i Marcet     (COFB)

Del 10/06/1985 al 07/07/1986(*)

Consellers Nats

Sr. Josep M. Gras i Isern (President COFB)
Sr. Joan Gratacós i Agulló (President COFGi)
Sr. Pau Sabaté i Muro (President COFL)
Sr. Pere Seró i Perí (President COFT)

Consellers per Elecció

Sr. Joan Pujadas i Ferrer (COFB)
Sr. Ramon Magrinyà i Brull (COFB)
Sr. Ramon Piera de Ciurana (COFGi)
Sr. Ramon Martin i Bosch (COFL)
Sr. Joan M. Gispert i Alcubilla (COFT)
Sr. Josep Alegre i Marcet (COFB)

Relació de càrrecs

President: Sr. Josep M. Gras i Isern (President COFB)

Vice- President: Sr. Joan Gratacós i Agulló (President COFGi)
Secretari: Sr. Joan Pujadas i Ferrer (COFB)
Vice-secretari: Sr. Ramon Magrinyà i Brull (COFB)
Tresorer: Sr. Pere Seró i Perí (President COFT)
Vice-Tresorer: Sr. Ramon Martin i Bosch (COFL)
Vocals: Sr. Pau Sabaté i Muro (President COFL)
Sr. Ramon Piera de Ciurana (COFGi)
Sr. Josep Alegre i Marcet (COFB)
Sr. Joan M. Gispert i Alcubilla (COFT)

*Canvi President, a partir del 18/09/1986 passa a ser President el Sr. Joan Gratacós i Agulló (President COFGi)
*Canvi President, a partir del 14/10/1987 passa a ser President el Sr. Pau Sabaté i Muro (President COFL)
*Canvi President, a partir del 27/04/1988 passa a ser President el Sr. Víctor Berga i Sabaté (President COFL) – Eleccions COFL.

 En data 27/04/1988 es proposa al senyor Marinyà, Secretari del Consell, com a representant autonòmic al Consejo, fins a aquesta data no hi ha cap referencia a aquest càrrec.

*Canvi President, a partir del 8/12/1988 passa a ser President el Sr. Pere Seró i Perí (President COFT)
*Canvi President, a partir del 11/12/1989 passa a ser President el Sr. Josep M. Gras i Isern (President COFB)
*Canvi President, a partir del 7/11/1990 passa a ser President el Sr. Joan Gratacós i Agulló (President COFGi)

Del 23/05/1991 al 25/01/1994(*)

Relació de càrrecs

President: Sr. Joan Gratacós i Agulló (President COFGi)
Vice- President: Sr. Joan Duran i Pou (COFB)
Secretari: Sr. Josep Alegre i Marcet (COFB)
Vice-secretari: Sr. Ramon Martin i Bosch (COFL)
Tresorer: Sr. Joan M. Gispert i Alcubilla (COFT)
Vice-Tresorer: Sr. Pere Seró i Perí (President COFT)
Vocal Autonòmic: Sr. Victor Berga i Sabaté (President COFL)
Vocals: Sra. Rosa Eritja i Lorente (COFB)
Sr. Josep M. Gras i Isern (COFB)
Sra.  Àngels Perxas i Seras (COFGi)

Relació de càrrecs

President: Sr. Joan Gratacós i Agulló (President COFGi)
Vice- President: Sr. Joan Duran i Pou (COFB)
Secretari: Sr. Josep Alegre i Marcet (COFB)
Vice-secretari: Sr. Ramon Martin i Bosch (COFL)
Tresorer: Sr. Joan M. Gispert i Alcubilla (COFT)
Vice-Tresorer: Sr. Pere Seró i Perí (President COFT)
Vocal Autonòmic: Sr. Victor Berga i Sabaté (President COFL)
Vocals: Sra. Rosa Eritja i Lorente (COFB)
Sra. Montserrat Colldeforn i Oliva (COFB)
Sra.  Àngels Perxas i Seras (COFGi)

Del 20/05/1997 al 18/06/97 (faltaven eleccions al COFT)

President: Sr. Joan Duran i Pou (COFB)
Secretària: Sra. M. Pilar Gascón i Lecha (COFB)
Francesc Pla (COFB)
Teresa Bassons (COFB)
Jordi Martínez (COFGi)
Ramón Piera (COFGi)
Vocal Autonòmic: Sr. Victor Berga i Sabaté (President COFL)
Ramón Guiu (COFL)
Sr. Pere Seró i Perí (COFT)
Sr. Joan M. Gispert i Alcubilla (COFT)

Un cop celebrades les eleccions al COFT, la composició del Consell és la següent:

Del 10/07/1997 al 08/09/1997

President: Sr. Joan Duran i Pou (COFB)
Secretària: Sra. M. Pilar Gascón i Lecha (COFB)
Francesc Pla (COFB)
Teresa Bassons (COFB)
Jordi Martínez (COFGi)
Ramón Piera (COFGi)

Vocal Autonòmic: Sr. Victor Berga i Sabaté (President COFL)
Sr. Ramón Guiu (COFL)
Sr. David Rovira (COFT)
Sr. Andreu Suriol (COFT)

En data 01/10/1997 pren possessió del càrrec de President el Sr. Francesc Pla.

Així doncs, la composició del Consell i distribució de càrrecs és la següent:

 ANY 1997

Del 01/10/1997 al 04/10/2000

President: Sr. Francesc Pla i Santamans (COFB)
Vice- President: Sr. Jordi Martínez (COFGi)
Secretària: Sra. M. Pilar Gascón i Lecha (COFB)
Vice-secretària: Sra. M. Teresa Bassons (COFB)
Tresorer: Sr. David Rovira (COFT)
Vice-Tresorer: Sr. Andreu Suriol (COFT)
Vocal Autonòmic: Sr. Victor Berga i Sabaté (President COFL)
Vocals: Sr. Joan Duran i Pou (COFB)
Sr. Ramón Piera (COFGi)
Sr. Ramón Guiu (COFL)

Del 11/10/2000 al 28/05/2003

President: Sr. Joan Duran i Pou (President COFB)
Vice- President: Sr. Ramón Piera (President COFGi)
Secretari: Sr. Francesc Pla i Santamans (COFB)
Vice-secretària: Sra. M. Pilar Gascón i Lecha (COFB)
Tresorer: Sr. David Rovira (President COFT)
Vice-Tresorer: Sr. Andreu Suriol (COFT)
Vocal Autonòmic: Sr. Victor Berga i Sabaté (President COFL)
Vocals: Sr. Jordi Martínez i Planas (COFGi)
Sr. Josep Aiguabella i Alentà (COFL)
Sra. M. Teresa Bassons i Boncompte (COFB) 

En data 28/05/2003, El senyor Francesc Pla deixa de ser Secretari del Consell.

En data, 11/06/2003, La senyora M. Pilar Gascón passa a ser Secretària del Consell.

En data 27/06/2003, El senyor Jaume Casas s’incorpora com a Conseller.

Consellers Nats

Sr. Joan Duran i Pou (President COFB)
Sr. Ramon Piera de Ciurana (President COFGI)
Sr. Víctor Berga Sabaté (President COFL)
Sr. David Rovira Minguella (President COFT)

Consellers per Elecció

Sra. Mari Teresa Bassons i Boncompte (COFB)
Sra. M. Pilar Gascón i Lecha (COFB)
Sr. Francesc Pla i Santamans (COFB)
Sr. Jordi Martínez Planas (COFGI)
Sr. Josep Aiguabella i Alentà (COFL)
Sra. Andreu Suriol i Ribé (COFT)

Relació de càrrecs
President: Joan Duran i Pou (President COFB)
Vice- President: Sr. Ramon Piera de Ciurana (COFL)
Secretària: Sra. M. Pilar Gascón i Lecha (COFB)
Vice-secretària: Sra. M. Teresa Bassons i Boncompte (COFB)
Tresorer: Sr. David Rovira i Minguella (COFGi)
Vice Tresorer: Sr. Andreu Suriol i Ribé (COFGi)
Vocal Autonòmic: Sr. Víctor Berga i Sabaté (COFT)
Vocals: Sr. Francesc Pla i Santamans (COFB)
Sr. Josep Aiguabella i Alentà (COFL)
Sra. Andreu Suriol i Ribé (COFT)

Del 27/06/2003 al 22/06/2004

Consellers Nats

Sr. Joan Duran i Pou (President COFB)Ç
Sr. Ramon Piera de Ciurana (President COFGI)
Sr. Víctor Berga Sabaté (President COFL)
Sr. David Rovira Minguella (President COFT)

Consellers per Elecció

Sra. Mari Teresa Bassons i Boncompte (COFB)
Sra. M. Pilar Gascón i Lecha (COFB)
Sr. Jaume Casas Pla (COFB)
Sr. Jordi Martínez Planas (COFGI)
Sr. Josep Aiguabella i Alentà (COFL)
Sra. Andreu Suriol i Ribé (COFT)

Relació de càrrecs
President: Joan Duran i Pou (President COFB)
Vice- President: Sr. Ramon Piera de Ciurana (COFL)
Secretària: Sra. M. Pilar Gascón i Lecha (COFB)
Vice-secretària: Sra. M. Teresa Bassons i Boncompte (COFB)
Tresorer: Sr. David Rovira i Minguella (COFGi)
Vice Tresorer: Sr. Andreu Suriol i Ribé (COFGi)
Vocal Autonòmic: Sr. Víctor Berga i Sabaté (COFT)
Vocals: Sr. Jaume Casas Pla (COFB)
Sr. Josep Aiguabella i Alentà (COFL)
Sra. Andreu Suriol i Ribé (COFT)

Del 22/06/2004 al 27/06/2008

Consellers Nats
Sr. Joan Duran i Pou (President COFB)
Sr. Carles Conejero Lobo (President COFGI)
Sr. Víctor Berga Sabaté (President COFL)
Sr. Andreu Suriol i Ribé (President COFT)

Consellers per Elecció

Sra. Mari Teresa Bassons i Boncompte (COFB)
Sr. Jordi Vintró Brichfeus (COFB)
Sr. Jaume Casas Pla (COFB)
Sr. Lluís Pla Cama (COFGI)
Sr. Josep Aiguabella i Alentà (COFL)
Sra. Montserrat Rocamora i Batalla (COFT)

Relació de càrrecs
President: Joan Duran i Pou (President COFB)
Vice- President: Sr. Andreu Suriol Ribé (COFT)
Secretària: Sra. M. Teresa Bassons i Boncompte (COFB)
Vice-secretari: Sr. Jordi Vintró Brichfeus (COFB)
Tresorer: Sr. Carles Conejero Lobos (COFGi)
Vice Tresorer: Sr. Lluís Pla i Cama (COFGi)
Vocal Autonòmic: Sr. Víctor Berga Sabaté (COFL)
Vocals: Sr. Jaume Casas Pla (COFB)
Sr. Josep Aiguabella i Alentà (COFL)
Sra. Montserrat Rocamora (COFT)

Del 23/07/2008 al 25/06/2012

Consellers Nats
Sr. Jordi de Dalmases i Balañá (President COFB)
Sr. Carles Conejero i Lobos (President COFGI)
Sr. Josep Aiguabella i Alentà (President COFL)
Sr. Andreu Suriol i Ribé (President COFT)

Consellers per Elecció
Sra. Maria E. Calvo i Gil (COFB)
Sra. M. Pilar Gascón i Lecha (COFB)
Sr. Francesc Pla i Santamans (COFB)
Sr. Lluís Pla i Cama (COFGI)
Sr. Daniel Manso i Abizanda (COFL)
Sra. Anna Sánchez i Farré (COFT)

Relació de càrrecs
President: Sr. Jordi de Dalmases i Balañá (COFB)
Vice- President: Sr. Josep Aiguabella i Alentà (COFL)
Secretària: Sra. M. Pilar Gascón i Lecha (COFB)
Vice-secretària: Sra. Maria E. Calvo i Gil (COFB)
Tresorer: Sr. Carles Conejero i Lobos (COFGi)
Vice Tresorer: Sr. Lluís Pla i Cama (COFGi)
Vocal Autonòmic: Sr. Andreu Suriol i Ribé (COFT)
Vocals: Sr. Francesc Pla i Santamans (COFB)
Sr. Daniel Manso i Abizanda (COFL)
Sra. Anna Sánchez i Farré (COFT)

Del 13/07/2012 al 07/11/2012

Consellers Nats
Sr. Jordi de Dalmases i Balañá (President COFB)
Sr. Joan Fajula Roura (President COFGI)
Sr. Josep Aiguabella i Alentà (President COFL)
Sr. Anna Sánchez Ferrer (President COFT)

Consellers per Elecció
Sra. Maria E. Calvo i Gil (COFB)
Sra. M. Pilar Gascón i Lecha (COFB)
Sr. Francesc Pla i Santamans (COFB)
Sra. Susanna Fornells ……. (COFGI)
Sr. Daniel Manso i Abizanda (COFL)
Sra. Àngels Dronda Ayza (COFT)

Relació de càrrecs
President: Sr. Jordi de Dalmases i Balañá (COFB)
Vice- President: Sr. Josep Aiguabella i Alentà (COFL)
Secretària: Sra. M. Pilar Gascón i Lecha (COFB)
Vice-secretària: Sra. Maria E. Calvo Gil  (COFB)
Tresorer: Sra. Anna Sánchez Ferrer (COFT)
Vice Tresorer: Sra. Àngels Dronda  Ayza (COFT)
Vocal Autonòmic: Sra. Susanna Fornells …….(COFGi)
Vocals: Sr. Francesc Pla i Santamans (COFB)
Sr. Daniel Manso i Abizanda (COFL)
Sr. Joan Fajula Roura (President COFGi)

Del 22/11/2012 al 13/03/2012

Consellers Nats
Sr. Jordi de Dalmases i Balañá (President COFB)
Sr. Joan Fajula Roura (President COFGI)
Sr. Josep Aiguabella i Alentà (President COFL)
Sr. Joaquim Nolla Solé (President COFT)

Consellers per Elecció
Sra. Maria E. Calvo i Gil (COFB)
Sra. M. Pilar Gascón i Lecha (COFB)
Sr. Francesc Pla i Santamans (COFB)
Sra. Susanna Fornells ……. (COFGI)
Sr. Daniel Manso i Abizanda (COFL)
Sra. Àngels Dronda Ayza (COFT)

Relació de càrrecs
President: Sr. Jordi de Dalmases i Balañá (COFB)
Vice- President: Sr. Josep Aiguabella i Alentà (COFL)
Secretària: Sra. M. Pilar Gascón i Lecha (COFB)
Vice-secretària: Sra. Maria E. Calvo Gil  (COFB)
Tresorer: Sr. Joaquim Nolla Solé (COFT)
Vice Tresorer: Sra. Àngels Dronda Ayza (COFT)
Vocal Autonòmic: Sra. Susanna Fornells …….(COFGi)
Vocals: Sr. Francesc Pla i Santamans (COFB)
Sr. Daniel Manso i Abizanda (COFL)

Sr. Joan Fajula Roura (COFGi)

Del 18/03/2013 al 16/05/2016

Consellers Nats
Sr. Jordi de Dalmases i Balañá (President COFB)
Sra. Rosa Sacrest …….(President COFGI)
Sr. Josep Aiguabella i Alentà (President COFL)
Sr. Joaquim Nolla Solé (President COFT)

Consellers per Elecció
Sra. Maria E. Calvo i Gil (COFB)
Sra. M. Pilar Gascón i Lecha (COFB)
Sr. Francesc Pla i Santamans (COFB)
Sra. Susanna Fornells ……. (COFGI)
Sr. Daniel Manso i Abizanda (COFL)
Sra. Àngels Dronda Ayza (COFT)

Relació de càrrecs
President: Sr. Jordi de Dalmases i Balañá (COFB)
Vice- President: Sr. Josep Aiguabella i Alentà (COFL)
Secretària: Sra. M. Pilar Gascón i Lecha (COFB)
Vice-secretària: Sra. Maria E. Calvo Gil  (COFB)
Tresorer: Sr. Joaquim Nolla Solé (COFT)
Vice Tresorer: Sra. Àngels Dronda  Ayza (COFT)
Vocal Autonòmic: Sra. Susanna Fornells …….(COFGi)
Vocals: Sr. Francesc Pla i Santamans (COFB)
Sr. Daniel Manso i Abizanda (COFL)
Sra. Rosa Sacrest  …….. (COFGi)

Del 13/07/2016 al 30/11/2016

Consellers Nats
Sr. Jordi de Dalmases i Balañá (President COFB)
Sra. Rosa Núria Aleixandre Cirerols (President COFGI)
Sr. Josep Aiguabella i Alentà (President COFL)
Sr. Joaquim Nolla Solé (President COFT)

Consellers per Elecció
Sr. Joan Calduch Porta (COFB)
Sra. M. Pilar Gascón i Lecha (COFB)
Sr. Francesc Pla i Santamans (COFB)
Sr. Josep Brunsó Teixidor (COFGI)
Sr. Daniel Manso i Abizanda (COFL)
Sra. Àngels Dronda Ayza (COFT)

Relació de càrrecs
President: Sr. Jordi de Dalmases i Balañá (COFB)
Vice- President: Sr. Josep Aiguabella i Alentà (COFL)
Secretària: Sra. M. Pilar Gascón i Lecha (COFB)
Vice-secretària: Sra. Àngels Dronda Ayza (COFT)
Tresorer: Sr. Joaquim Nolla Solé (COFT)
Vice Tresorer: Sr. Joan Calduch Porta (COFB)
Vocal Autonòmic: Sra. Rosa Núria Aleixandre (COFGi)
Vocals: Sr. Francesc Pla i Santamans (COFB)
Sr. Daniel Manso i Abizanda (COFL)
Sr. Josep Brunsó  Teixidor (COFGi)

Del 21/12/2016 al 08/07/2020

Consellers Nats
Sr. Jordi de Dalmases i Balañá (President COFB)
Sra. Rosa Núria Aleixandre Cirerols (President COFGI)
Sr. Josep Aiguabella i Alentà (President COFL)
Sr. Joaquim Nolla Solé (President COFT)

Consellers per Elecció
Sr. Joan Calduch Porta (COFB)
Sra. M. Pilar Gascón i Lecha (COFB)
Sr. Jordi Casas Sánchez (COFB)
Sr. Josep Brunsó Teixidor (COFGI)
Sr. Daniel Manso i Abizanda (COFL)
Sra. Àngels Dronda Ayza (COFT)

Relació de càrrecs
President: Sr. Jordi de Dalmases i Balañá (COFB)
Vice- President: Sr. Josep Aiguabella i Alentà (COFL)
Secretària: Sra. M. Pilar Gascón i Lecha (COFB)
Vice-secretària: Sra. Àngels Dronda Ayza  (COFT)
Tresorer: Sr. Joaquim Nolla Solé (COFT)
Vice Tresorer: Sr. Joan Calduch Porta (COFB)
Vocal Autonòmic: Sra. Rosa Núria Aleixandre (COFGi)
Vocals: Sr. Jordi Casas Sánchez (COFB)
Sr. Daniel Manso i Abizanda (COFL)
Sr. Josep Brunsó  Teixidor (COFGi)

Del 8/07/2020 al 21/12/2022

Consellers Nats
Sr. Jordi Casas i Sánchez (President COFB)
Sra. Rosa Núria Aleixandre Cererols (Presidenta COFGI)
Sra. Maria Enrique-Tarancón i Delmás (Presidenta COFL)
Sr. Antoni Veciana i Nogués (President COFT)

Consellers per Elecció
Sra. Montserrat Gironès i Saderra (COFB)
Sra. Núria Bosch i Sagrera (COFB)
Sr. Guillermo Bagaría i de Casanova (COFB)
Sr. Josep Brunsó Teixidor (COFGI)
Sra. Sílvia Pallàs i Satué (COFL)
Sr. Xavier Robusté i Folch (COFT)

Relació de càrrecs
President: Sr. Jordi Casas i Sánchez (COFB)
Vice- Presidenta: Sra. Rosa Núria Aleixandre i Cerarols (COFGi)
Secretària: Sra. Montserrat Gironès i Saderra (COFB)
Vice-secretària: Sra. Maria Enrique-Tarancón i Delmàs  (COFL)
Tresorer: Sr. Antoni Veciana i Nogués (COFT)
Vice Tresorera: Sr. Núria Bosch i Sagrera (COFB)
Vocals: Sr. Guillermo Bagaría i de Casanova (COFB)
Sra. Sílvia Pallàs i Satué (COFL)
Sr. Josep Brunsó i Teixidor (COFGi)                                                                                                                                                                      Sr. Xavier Robusté i Folch (COFT)

Del 21/12/2022 al 31/05/2023

Consellers Nats
Sr. Jordi Casas i Sánchez (President COFB)
Sra. Rosa Núria Aleixandre Cererols (Presidenta COFGI)
Sra. Maria Enrique-Tarancón i Delmás (Presidenta COFL)
Sr. Antoni Veciana i Nogués (President COFT)

Consellers per Elecció
Sra. Montserrat Gironès i Saderra (COFB)
Sra. Núria Bosch i Sagrera (COFB)
Sr. Guillermo Bagaría i de Casanova (COFB)
Sra. Anna Jubero i Capdeferro (COFGI)
Sra. Sílvia Pallàs i Satué (COFL)
Sr. Xavier Robusté i Folch (COFT)

Relació de càrrecs
President: Sr. Jordi Casas i Sánchez (COFB)
Vice- Presidenta: Sra. Rosa Núria Aleixandre i Cerarols (COFGi)
Secretària: Sra. Montserrat Gironès i Saderra (COFB)
Vice-secretària: Sra. Maria Enrique-Tarancón i Delmàs  (COFL)
Tresorer: Sr. Antoni Veciana i Nogués (COFT)
Vice Tresorera: Sr. Núria Bosch i Sagrera (COFB)
Vocals: Sr. Guillermo Bagaría i de Casanova (COFB)
Sra. Sílvia Pallàs i Satué (COFL)
Sra. Anna Jubero i Capdeferro (COFGi)                                                                                                                                                                Sr. Xavier Robusté i Folch (COFT)

Del 31/05/2023 al 14/06/2023

Consellers Nats
Sr. Jordi Casas i Sánchez (President COFB)
Sra. Rosa Núria Aleixandre Cererols (Presidenta COFGI)
Sra. Maria Enrique-Tarancón i Delmás (Presidenta COFL)
Sr. Antoni Veciana i Nogués (President COFT)

Consellers per Elecció
Sra. Núria Bosch i Sagrera (COFB)
Sr. Guillermo Bagaría i de Casanova (COFB)
Sra. Anna Jubero i Capdeferro (COFGI)
Sra. Sílvia Pallàs i Satué (COFL)
Sr. Xavier Robusté i Folch (COFT)

Relació de càrrecs
President: Sr. Jordi Casas i Sánchez (COFB)
Vice- Presidenta: Sra. Rosa Núria Aleixandre i Cerarols (COFGi)
Secretària en funcions i
vice-secretària: Sra. Maria Enrique-Tarancón i Delmàs  (COFL)
Tresorer: Sr. Antoni Veciana i Nogués (COFT)
Vice Tresorera: Sr. Núria Bosch i Sagrera (COFB)
Vocals: Sr. Guillermo Bagaría i de Casanova (COFB)
Sra. Sílvia Pallàs i Satué (COFL)
Sra. Anna Jubero i Capdeferro (COFGi)                                                                                                                                                            Sr. Xavier Robusté i Folch (COFT)

Del 14/06/2023 fins a actualitat

Consellers Nats
Sr. Jordi Casas i Sánchez (President COFB)
Sra. Rosa Núria Aleixandre Cererols (Presidenta COFGI)
Sra. Maria Enrique-Tarancón i Delmás (Presidenta COFL)
Sr. Antoni Veciana i Nogués (President COFT)

Consellers per Elecció
Sra. Aina Surroca i Rebés (COFB)
Sra. Núria Bosch i Sagrera (COFB)
Sr. Guillermo Bagaría i de Casanova (COFB)
Sra. Anna Jubero i Capdeferro (COFGI)
Sra. Sílvia Pallàs i Satué (COFL)
Sr. Xavier Robusté i Folch (COFT)

Relació de càrrecs
President: Sr. Jordi Casas i Sánchez (COFB)
Vice- Presidenta: Sra. Rosa Núria Aleixandre i Cerarols (COFGi)
Secretària: Sra. Maria Enrique-Tarancón i Delmàs (COFL)
Vice-secretària: Sra. Aina Surroca i Rebés  (COFB)
Tresorer: Sr. Antoni Veciana i Nogués (COFT)
Vice Tresorera: Sr. Núria Bosch i Sagrera (COFB)
Vocals: Sr. Guillermo Bagaría i de Casanova (COFB)
Sra. Sílvia Pallàs i Satué (COFL)
Sra. Anna Jubero i Capdeferro (COFGi)                                                                                                                                                                Sr. Xavier Robusté i Folch (COFT)