El Consell, l’òrgan representatiu dels col·legis de farmacèutics de Catalunya

El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC), és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica i plena capacitat que constitueix l’òrgan suprem representatiu de la totalitat dels col·legis de farmacèutics existents a Catalunya, és a dir, els de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. 

Té per objecte la representació de la professió farmacèutica davant la Generalitat de Catalunya i l’Administració General de l’Estat, complint les finalitats i exercint totes les funcions que li assignin la legislació vigent i els presents estatuts, i qualsevol de les altres disposicions legals que li siguin d’aplicació.

Per altra banda, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya manté les relacions necessàries amb el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España , òrgan de representació, coordinació i cooperació de tots els col·legis oficials de farmacèutics i dels consells de col·legis de l’Estat espanyol de les diferents comunitats autònomes.

Actualitat i notes de premsa

Les farmàcies dispensen 22.500 productes menstruals reutilitzables al dia des del llançament de “La meva regla, les meves regles”

Èxit de la iniciativa “La meva regla, les meves regles”: en només 10 dies, 225.000 dones i persones menstruants ja tenen el seu producte i s’ha superat la descàrrega de 400.000 codis QR, necessaris per a la dispensació Des de la posada en marxa de l’acció, cada hora, les farmàcies de Catalunya han dispensat...

Cada minut, una farmàcia catalana ha dispensat o reservat 63 productes menstruals reutilitzables durant la primera jornada de la iniciativa “La meva regla, les meves regles”

Els farmacèutics i farmacèutiques han dispensat o reservat un total de 38.000 productes menstruals reutilitzables durant el primer dia de jornada de la iniciativa “La meva regla, les meves regles” 166.145 dones o persones menstruants han descarregat el codi QR, necessari per a la dispensació dels productes menstruals reutilitzables, a través de l’app La...

Comença la dispensació universal i gratuïta de productes menstruals reutilitzables a totes les farmàcies de Catalunya

A partir d’avui i fins al 2025, totes les dones i persones menstruants de Catalunya ja poden dirigir-se a la farmàcia més propera per rebre assessorament especialitzat i escollir el producte de la seva preferència bescanviant el codi QR que es troba dins l’aplicació La Meva Salut La informació personalitzada i l’assessorament de les...