PROFESSIONALS

SERVEIS CONCERTATS/CONVENIATS

Programes concertats amb el Catsalut o conveniats amb el Departament de Salut

Programa d’Educació Sanitària pel Bon Ús dels Medicaments (PESBUM)

El PESBUM (anteriorment conegut com el Programa d’educació sanitària per a la gent gran (PESGG) es va iniciar el 2006 per l’Associació de Farmacèutics Rurals de Catalunya (AFRUC) i es va anar estenent per tot el territori català. A partir del 2014, el Programa inicia una nova etapa fruit de la col·laboració entre el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya i el CatSalut i s’emmarca en les línies estratègiques del CatSalut i del Pla de salut. El Programa d’educació sanitària pel bon ús dels medicaments (PESBUM) és una iniciativa que consta de xerrades informatives impartides per farmacèutics comunitaris amb l’objectiu d’augmentar el coneixement sobre l’ús dels medicaments i millorar les habilitats en el seu maneig.

Les xerrades es realitzen en diferents entitats com ara centres cívics, ajuntaments, biblioteques i altres espais arreu de Catalunya. Els tallers tenen una durada aproximada de 45 minuts i l’assistència és voluntària i sense cap cost per als participants. A partir de l’edició del 2021 i degut a la situació de la pandèmia de la COVID-19, també s’han començat a oferir sessions en format virtual. Els continguts estan adreçats a tot tipus de públic i a cada edició s’incorporen un o dos temes nous per tal d’ampliar el ventall ofert.

Enguany el Programa ofereix els següents temes:

 • Què cal saber dels antibiòtics 
 • Què cal saber del dolor
 • Què cal saber de la diabetis
 • Què cal saber de la hipercolesterolèmia
 • Què cal saber de la hipertensió arterial
 • Què cal saber de l’insomni
 • Dues sessions sobre la salut bucodental: “Què cal saber de la salut bucodental – I. Problemes a les dents” i “Què cal saber de la salut bucodental – II. Problemes a la cavitat oral” 
 • El bon ús dels medicaments
 • Importància de seguir bé els tractaments
 • Què cal saber de la incontinència urinària? 
 • Què cal saber de les vacunes?
 • Què cal saber del tractament de l’Alzheimer
Podeu descarregar-vos la infografia actualitzada
 
Des de l’any 2022 es realitza el PESBUM educatiu on farmacèutics duen a terme  sessions als alumnes de 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de Batxillerat. Les sessions que es duen a terme tracten els temes següents: 
 
 • Què cal saber dels antibiòtics 
 • La importància del bon ús dels medicaments
 • Novetat de l’any 2024: Què cal saber del acne?

 

També podeu adreçar-vos a l’apartat Programa d’educació sanitària pel bon ús dels medicaments del canal Medicaments i Farmàcia de la Generalitat de Catalunya.

Per conèixer la programació de les sessions en la vostra província i per més informació, podeu contactar amb el corresponent Col·legi oficial de Farmacèutics:

Col·legi de Farmacèutics de Girona: cofgirona@cofgi.org
Col·legi de Farmacèutics de Tarragona:educaciosanitaria@coft.cat
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona: pesbum@cofb.cat
Col·legi de Farmacèutics de Lleida: coflleida@coflleida.cat

Programa per a la determinació del risc d’infecció de VIH mitjançant test ràpid (VIH)

Aquest servei està concertat amb el CatSalut des del 2012. El Pla director de la SIDA és l’organisme que determina les àrees geogràfiques on es presta aquest servei i el nombre de farmàcies necessàries, seguint criteris de seroprevalença.

Les farmàcies que presten el servei han de rebre una formació específica que inclou coneixements sobre el VIH, la realització de la prova, i habilitats comunicatives i d’acompanyament per encarar els resultats reactius, a fi d’obtenir la corresponent acreditació per prestar el servei. La prestació del servei preveu un copagament per part de l’usuari.

La taxa de positivitat s’ha mantingut els últims anys en 10:1000 proves.

Programa de Manteniment amb Metadona (PMM)

Aquest servei, concertat amb el CatSalut des de 1998, es tracta d’un programa de manteniment amb agonistes opiacis (metadona) per a la reducció del consum d’opiacis il·legals (generalment heroïna) i la disminució dels danys associats al seu consum, per tal de millorar la qualitat de vida dels pacients drogodependents.

La tasca d’atenció farmacèutica que exerceixen els farmacèutics en aquest servei s’emmarca en l’estratègia de reducció de danys i part de la preparació individualitzada del medicament mitjançant la formulació magistral fins a la coordinació amb els diferents agents sanitaris implicats passant per la dispensació individualitzada a cada pacient.
Cada comarca catalana compta com a mínim amb una farmàcia autoritzada.

La remuneració del servei a les farmàcies va a càrrec del CatSalut i és per pacient atès al mes.

Per més informació podeu accedir a l’apartat del programa a la pàgina web de Medicaments i Farmàcia de la Generalitat de Catalunya.

Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte (PDPCCR)

Aquest servei està concertat amb el CatSalut des del 2012. El Pla Director d’oncologia és l’organisme que determina les zones geogràfiques on es requereix la prestació de servei per part de les farmàcies comunitàries. Un cop incorporat un territori, el cribratge poblacional es realitza cada dos anys.

L’objectiu del programa és la detecció precoç de càncer de còlon i recte mitjançant el cribratge a partir d’una anàlisi per detectar si hi ha restes de sang oculta en femta.

La tasca dels farmacèutics comunitaris és d’informadors i facilitadors dels lots de recollida d’automostra. L’usuari ha de dirigir-se a una oficina de farmàcia amb la carta que hagi rebut. A la farmàcia, li donen un lot per dipositar la mostra de femta, i les instruccions de com conservar-la fins que la porti de nou a la farmàcia. En cas de resultat positiu els usuaris seran citats per una visita a la unitat d’endoscòpies del centre hospitalari corresponent i es seguirà el protocol que s’escaigui.

Les farmàcies participants, han de realitzar una formació específica i passen a ser col·laboradores del programa.

Xarxa de Farmàcies Sentinella

El Departament de Salut i el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, d’acord amb els objectius establerts en el Pla de Salut 2016-2020, van crear la xarxa de farmàcies sentinella a Catalunya l’any 2017 després de la realització d’una prova pilot. L’objectiu de la xarxa és millorar l’efectivitat i l’eficiència dels sistemes de vigilància tradicionals per tal d’identificar els comportaments i hàbits de la població, i proporcionar una visió global de la càrrega de la malaltia i els factors de risc associats.

Les farmàcies seleccionades centraran la vigilància en els següents tres àmbits (xarxa de farmàcies sentinella 2024-2025) i les activitats de cadascun d’ells es poden anar adaptant segons les necessitats detectades:

 1. FARMACOVIGILÀNCIA. Dins aquest àmbit es valoraran quatre aspectes concrets:
  1. Seguiment de les alertes farmacèutiques de qualitat.
  2. Notificació de sospites d’errors de medicació. 
  3. Seguiment de la dispensació dels agonistes del receptor del pèptid similar al glucagó-1 (ARGLP-1).
  4. Seguiment de les sol·licituds de dispensació d’antibiòtics sense recepta a les oficines de farmàcia.
 2. OBSERVATORI DE MEDICAMENTS D’ABÚS. Dins aquest àmbit es valora un aspecte:
  1. Detecció de l’abús i/o mal ús de medicaments amb finalitats no terapèutiques. 
 3.  VIGILÀNCIA EN SALUT PÚBLICA. Dins aquest àmbit es valoraran dos aspectes concrets:
  1. Vigilància de les mesures d’erradicació de la sarna.
  2. Enquesta d’acceptació de la vacunació enfront de la grip i la COVID-19.

Per garantir la validesa i representativitat de les dades obtingudes, la xarxa disposa d’un total de 75 farmàcies sentinella: 45 a la província de Barcelona, 11 a Tarragona, 11 a Girona i 8 a Lleida. Es preveu una renovació parcial de la xarxa cada dos anys.

Per més informació en relació a la xarxa podeu accedir a l’apartat del programa a la pàgina web de Medicaments i Farmàcia de la Generalitat de Catalunya.

Programa pilot de Detecció Precoç de Càncer de Coll Uterí amb automostra (PDPCCU)

Des de 2021, a Catalunya s’està implementant una prova pilot del Programa de detecció precoç del càncer de coll uterí basat en la recollida de la mostra senzilla i autònoma, que compta amb la participació activa de les dones de 30 anys o més. Aquest pilot s’ ha implementat de forma progressiva a la regió Delta de Llobregat, corresponent als Serveis d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) d’atenció primària del Prat del Llobregat, en primer lloc, i a l’ASSIR de Gavà, posteriorment i comprèn les localitats de Begues, Castelldefels, El Prat de Llobregat, Gavà, Les Botigues de Sitges, Sant Climent de Llobregat i Viladecans.

Aquest Programa es va iniciar amb èxit seguint un model oportunista i ara escau iniciar una nova fase pilot a partir d’un model poblacional, en la mateixa zona de manera seqüencial, primer a l’ASSIR del Prat i després i segons els resultats, a l’ASSIR de Gavà.

El principal objectiu de la detecció precoç del càncer de coll uterí és detectar les dones amb risc de tenir o de desenvolupar una lesió precancerosa per a poder-les tractar a temps i evitar que es desenvolupi un càncer. El cribratge, que consisteix en la realització d’una prova per detectar la infecció pel virus del Papil·loma humà (VPH), es realitza a les dones de 30 anys o més . Si aquesta prova és negativa, es repetirà cada 5 anys.

La tasca dels farmacèutics comunitàries és la d’informar i facilitar el material de recollida d’automostra que es lliura gratuïtament a la farmàcia i també es retorna, un cop recollida, al mateix establiment (consulta el llistat de les farmàcies adherides al programa).

El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya continua treballant amb diversos projectes i pilotatges per ampliar l’oferta de serveis des de les farmàcies

Per més informació sobre les dades d’activitats dels programes i serveis citats en aquest apartat podeu consultar la Memòria anual del Consell.