PROFESSIONALS

FARMASERVEIS

Farmaserveis és la plataforma de registre assistencial de la xarxa de farmàcies de Catalunya que té per objectiu de transformar la relació actual amb el pacient i connectar amb la seva salut digitalment. Farmaserveis comprèn la vessant pel professional farmacèutic on fa el registre de l’activitat professional, i la vessant pel pacient, on podrà accedir a aquestes dades i altres funcionalitats que incorporarà l’aplicació per l’usuari. En qualsevol cas, les dades estan custodiades en un repositori segur desenvolupat pel Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya.

Farmaserveis Professionals

Els serveis que actualment s’ofereixen són el de control de la pressió arterialel Programa de Cessació Tabàquica i Consell alimentari. Aquests serveis estan basats en guies d’intervenció farmacèutica consensuades i requereixen d’una formació específica. 

Així mateix, inclou els models de consentiments informats de l’usuari per la prestació dels serveis inclosos a Farmaserveis i  d’altres serveis oferts a la farmàcia com ara, el servei de seguiment farmacoterapèutic en SPD. 

Com contractar Farmaserveis? Per contractar Farmaserveis us heu de dirigir a l’apartat específic de Farmaserveis de la vostra web col·legial on trobareu tots els requeriments sobre els dispositius que es poden utilitzar.

Farmaserveis pels pacients

Quan estigui disponible, l’usuari de Farmaserveis es podrà baixar l’app disponible en el sistema operatiu tant iOS com Android, que en una primera fase tindrà les següents funcionalitats: 

  • Geolocalització de les farmàcies amb identificació de les adherides a Farmaserveis.
  • Repositori de dades clíniques de l’usuari registrades a la plataforma de Farmaserveis pel farmacèutic.
  • Sistema de missatgeria propi com a canal de comunicació farmacèutic-pacient.
  • Gestió dels consentiments signats de Farmaserveis amb les farmàcies. 
  • Possibilitat d’afegir persones autoritzades i registre de dades clíniques des de la pròpia APP.
  • Visualització de vídeos o documentació associada a Primeres Dispensacions (PPDD).
  • Visualització de l’històric de les dispensacions
  • Visualització de les darreres prescripcions consultades.