PROFESSIONALS

FARMASERVEIS

Farmaserveis és la plataforma digital i gratuïta de registre assistencial creada per ajudar-te a oferir una actuació assistencial més professional i de qualitat que té per objectiu transformar la relació actual amb el pacient i connectar amb la seva salut digitalment. És una eina fàcil, intuïtiva i pensada per a tot tipus de farmàcies.

Les dades estan custodiades en un repositori segur desenvolupat pel Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya.

Farmaserveis 

Els serveis que actualment s’ofereixen són:

Així mateix, inclou els models de consentiments informats de l’usuari per la prestació dels serveis inclosos a Farmaserveis i d’altres serveis oferts a la farmàcia com ara, el servei de seguiment farmacoterapèutic en SPD. A més, també hi ha disponible un mòdul d’informació al pacient.

Què aconseguiràs si incorpores el seu ús al dia a dia de la teva farmàcia?

 1. Digitalitzar les dades de pressió arterial, perfil lipídic, paràmetres antropomètrics, com ara pes, alçada, massa magra o grassa; glicèmia i HbA1c, entre d’altres.
 2. Protocol·litzar les actuacions farmacèutiques. Els serveis estan basats en guies d’intervenció farmacèutica consensuades.
 3. Generar informes sobre les dades registrades dels usuaris.
 4. Facilitar el seguiment dels pacients.
 5. Enfortir la xarxa de farmàcies amb la creació d’una base de dades que sigui d’interès pel sistema de salut.
 6. Fidelitzar els teus usuaris oferint-los un servei de gran valor per la prevenció i la cura de la seva salut.

Com contractar Farmaserveis? Per contractar Farmaserveis us heu de dirigir a l’apartat específic de Farmaserveis de la vostra web col·legial on trobareu tots els requeriments sobre els dispositius que es poden utilitzar.

La Meva Farmàcia (LMF)

Quan estigui disponible, els pacients es podran baixar l’app LMF disponible en el sistema operatiu tant iOS com Android, que en una primera fase tindrà les següents funcionalitats: 

 • Geolocalització de les farmàcies amb identificació de les adherides a Farmaserveis.
 • Repositori de dades clíniques de l’usuari registrades a la plataforma de Farmaserveis pel farmacèutic.
 • Sistema de missatgeria propi com a canal de comunicació farmacèutic-pacient.
 • Gestió dels consentiments signats de Farmaserveis amb les farmàcies. 
 • Possibilitat d’afegir persones autoritzades i registre de dades clíniques des de la pròpia APP.
 • Visualització de vídeos o documentació associada a Primeres Dispensacions (PPDD).
 • Visualització de l’històric de les dispensacions
 • Visualització de les darreres prescripcions consultades.