Posicionament sobre el manteniment dels fons estatals COVID per al 2022

El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya dona suport al posicionament sobre el manteniment dels fons estatals COVID per al 2022, emès pel Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, i que reproduïm a continuació:

Les entitats, agents socials i membres del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut (CatSalut) volen posar de manifest que:

  • La pandèmia ha esdevingut un gran repte per al sistema sanitari català i l’ha dut a una situació de tensió màxima de forma continuada i sostinguda des del març de 2020.
  • Les necessitats derivades de la pandèmia continuaran existint aquest any vinent i caldrà mantenir actes assistencials que continuaran sent necessaris: el pla de vacunació, les roves de detecció COVID i rastreig, l’atenció a la COVID persistent, etc.
  • Cal consolidar tant les estructures posades en marxa durant els darrers mesos com les noves estructures hospitalàries, els nous annexos, els llits d’UCI i el personal que s’ha incorporat per respondre de l’emergència sanitària
  • Alhora, el sistema sanitari ha de recuperar l’activitat diagnòstica i quirúrgica perduda a causa de la COVID durant les diferents onades.

Aquesta situació no és única de Catalunya sinó que també afecta altres territoris que es troben en una situació límit a la que cal donar-hi resposta.

Per tots aquests motius es fa imprescindible el manteniment dels fons extraordinaris COVID o l’habilitació de nous fons específics per part de l’Estat per garantir els recursos necessaris contra la pandèmia i de recuperació del sistema sanitari, com a mínim per a l’any 2022.