Prop de 9.600 pacients crònics han retirat la seva medicació hospitalària a una farmàcia de proximitat

  • El model es va posar en marxa el març del 2020 com a resposta de la pandèmia de la COVID-19 i s’ha anat consolidant arreu del territori
  • Les persones són escollides per l’hospital pel seu perfil de fragilitat i dependència
  • El servei no té cost per als pacients, que reben atenció farmacèutica amb eines de telefarmàcia per part de professionals del Servei de Farmàcia del seu hospital de referència
  • L’Hospital del Mar, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC), el Departament de Salut i el CatSalut col·laboren en el disseny del model de lliurament

Prop de 9.600 pacients crònics s’han beneficat del nou procés de dispensació de la medicació hospitalària ambulatòria (MHDA), que des de fa gairebé dos anys està a disposició de pacients específics. El projecte, dissenyat el març del 2020, just a l’inici de l’esclat de la pandèmia de la COVID-19, es va posar en marxa conjuntament amb l’Hospital del Mar, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB), el Departament de Salut i la Gerència del Medicament del CatSalut, amb la col·laboració de Fedefarma, sent pioner a tot l’Estat espanyol. Aquest moments, la iniciativa s’ha estès a tot al territori. Hi participen 38 hospitals i 2.484 farmàcies comunitàries de tota Catalunya. El Departament de Salut i el CatSalut estableixen el marc legal, les bones pràctiques i el seguiment de la seva implementació

L’objectiu és facilitar als malalts l’accés en proximitat de la medicació, amb una supervisió de professionals dels serveis de Farmàcia hospitalaris, així com implicar els farmacèutics i les farmacèutiques comunitàries en el seu lliurament. A més, aquest servei permet fer un seguiment de l’adherència de forma conjunta entre els dos àmbits.

Des dels hospitals es valoren els pacients que, a criteri clínic, poden requerir-hi per motius de risc, incloent-hi compromís immunitari, afectació pulmonar greu, fragilitat clínica, dependència o vulnerabilitat i que per distància del seu centre hospitalari es justifiqui la seva inclusió en el programa. Per participar en el projecte, els usuaris hauran d’assumir diversos compromisos que garanteixin un seguiment correcte del tractament per a la seva malaltia.

Els medicaments lliurats en aquesta modalitat són aquells que solament es poden dispensar als centres hospitalaris (MHDA –medicació hospitalària de dispensació ambulatòria). Aquest lliurament en proximitat representa un progrés en la gestió de la prestació farmacèutica amb efectes positius sobre la població. Promou la reducció de desplaçaments i esperes als hospitals, sobretot tenint en compte el risc que corren aquestes persones, moltes amb malalties cròniques, en cas de contagi de COVID-19. La majoria de pacients participants, recullen la medicació en una farmàcia comunitària pertanyent a un municipi o una província diferent al seu  hospital de referència.

Per Caridad Pontes, gerent del Medicament del Servei Català de la Salut, “la implementació ha permès reduir la mobilitat dels pacients perquè no hagin de desplaçar-se a l’hospital entre visites mèdiques, sobretot en pacients fràgils amb medicació estable, i ha contribuït a descongestionar els hospitals. “El procediment garanteix les condicions de conservació i la traçabilitat, ja que no surt el circuit farmacèutic”, afegeix.

L’Hospital del Mar és l’hospital amb major nombre de pacients beneficiaris d’aquesta modalitat de lliurament, amb prop de 3.000. La cap del Servei de Farmàcia de l’Hospital del Mar, Olivia Ferràndiz, apunta que “moltes de les persones que venen al servei a recollir la medicació són pacients immunodeprimits que venen a buscar tractaments amb immunosupressors o pacients amb mobilitat reduïda. Havíem de buscar una opció per evitar aglomeració de gent i el risc de contagi”.

Jordi Casas, president del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC) i del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) apunta que el model “manté en tot moment la cadena del medicament, ja que la custòdia del fàrmac sempre la realitza un farmacèutic d’hospital, de la distribució farmacèutica o de la farmàcia comunitària”.

Per a la gestió documental i logística, s’ha creat una plataforma informàtica a la qual s’integren les dades dels pacients, la medicació que prenen i els enviaments que es realitzaran, informació que es revisa de forma diària per part dels tècnics i farmacèutics del Servei de Farmàcia per assegurar la traçabilitat del medicament en tot moment. Quan l’enviament està preparat, es distribueix, gràcies a la col·laboració de Fedefarma com  a magatzem de distribució farmacèutic autoritzat (MDFA) pel Departament de Salut, a la farmàcia seleccionada pel malalt entre les més de 3.000 existents a Catalunya. Recentment, s’han incorporat al circuit logístic dos MDFA  -Alliance Healthcare i Cofares-, i ja són 3 les empreses de distribució que estan fent que aquests 9.600 pacients tinguin la seva medicació a la farmàcia que ells han escollit en qualsevol població de Catalunya.

D’aquesta manera es garanteix la distribució correcta i que els medicaments arribin en bon estat. A més, els farmacèutics comunitaris garanteixen que els medicaments rebuts són els que li corresponen als pacients. Aquests tindran un seguiment telemàtic per part dels farmacèutics hospitalaris per garantir el seguiment correcte del tractament. Des del punt de vista del Dr. Santi Grau, director de l’Àrea del Medicament de l’Hospital del Mar, és una opció més positiva “que pot minimitzar els incidents durant el transit del medicament, que el pacient no vagi a l’hospital a buscar-lo perquè està lluny o que hi hagi interrupcions del tractament per diversos motius. Estem convençuts que amb aquest projecte estem aconseguint una millora en salut”.

Ja estan en marxa diversos estudis per avaluar els beneficis d’aquesta iniciativa, tant des del punt de vista de la millora de l’adherència al tractament com de la relació cost-benefici de fer la distribució dels medicaments a les oficines de farmàcia comunitàries.