Recepta electrònica privada: impuls conjunt dels professionals sanitaris

Mitjançant una acció conjunta, metges, dentistes i farmacèutics impulsem el Sistema de Recepta Electrònica Privada, que representa un gran avanç en matèria de seguretat per al pacient. La recepta electrònica privada facilita la coordinació entre els professionals sanitaris i garanteix la qualitat en la prescripció i dispensació de medicaments, així com la confidencialitat de les dades.

En el marc de col·laboració entre les diferents organitzacions col·legials, s’han establert les bases per facilitar l’accés a aquest sistema a tots els professionals, de tal manera que qualsevol recepta electrònica prescrita en l’àmbit privat pugui ser dispensada en qualsevol farmàcia comunitària. L’objectiu d’aquest esforç conjunt és aconseguir una millora en l’optimització, l’efectivitat i la seguretat dels processos i tractaments.


Fins a data d’avui, s’han emès 60.000 prescripcions i el 75%
de les farmàcies catalanes ja han fet alguna dispensació.


Aquestes receptes electròniques privades s’identifiquen ràpidament perquè el pacient disposa d’un codi, en format telemàtic (e-mail, aplicacions de missatgeria, etc.) o en format paper, a través del qual es pot visualitzar la prescripció del tractament complet.

D’altra banda, aquest sistema ens ofereix molts beneficis:

  • És més segur i sostenible, impedeix falsificacions, evita errors de lectura i assegura la traçabilitat.
  • És omnicanal, es pot utilitzar des de diferents dispositius en qualsevol centre i consulta.
  • Assegura un millor control del pacient i de la seva medicació per part dels metges, els dentistes i els farmacèutics.
  • Es poden prescriure tots els medicaments disponibles en el nomenclàtor de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, estupefaents, fórmules magistrals i preparats oficinals i renovar un tractament que ja està finalitzat.
  • Permet una dispensació més segura i còmoda, ja que amb el DNI i un codi identificatiu, el pacient podrà retirar la medicació a qualsevol farmàcia d’arreu de l’Estat.
  • La medicació prescrita i dispensada del pacient es registra a la història clínica del sistema, garantint la protecció de les dades i la confidencialitat sobre el tractament.

Un aspecte important a tenir en compte és que la caducitat de la recepta és de 10 dies, d’acord amb el RD 1718/2010. Per aquest motiu, si s’intenta dispensar la primera recepta després dels 10 dies des de la seva prescripció, el sistema haurà eliminat totes les receptes.