Alletafarma

La farmàcia comunitària es considera un centre de referència. El 99% de la població té una farmàcia a la seva localitat, convertint-se així en l’establiment sanitari més pròxim als pacients gràcies a la seva accessibilitat i disponibilitat.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana la lactància materna exclusiva (LME)  fins als 6 mesos de vida, per aconseguir en creixement, un desenvolupament i una salut òptima dels lactants.

El farmacèutic comunitari es troba diàriament davant els dubtes i desconeixement de moltes mares lactants que acudeixen a la seva farmàcia per demanar consell. Alletafarma és un servei de suport a les mares o famílies lactants. Els farmacèutics es poden acreditar mitjançant la formació específica a tal efecte, una vegada superada la formació per com a mínim el titular, la farmàcia és donada d’alta al mòdul d’Alletafarma per poder registrar dades de pacients i facilitar les fitxes informatives, segons el tema que s’hagi tractat.

L’objectiu d’aquest projecte és posicionar a la farmàcia comunitària com a un centre de referència per poder resoldre dubtes sobre la lactància mitjançant:

  • Creació de la Xarxa Farmàcies Alletafarma. Punts de suport a la lactància materna, tant per la població com pels ASSIRs (Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva).
  • Fitxes de suport a la lactància materna per acompanyar els consell.
  • Registre de les actuacions realitzades.
  • Enquestes de satisfacció a les usuàries.