Consell Alimentari

A partir de la Guia de consell alimentari i estils de vida des de la farmàcia comunitària, Farmaserveis permet l’assessorament en hàbits alimentaris i estils de vida per a l’abordatge i la prevenció de l’excés de pes i d’altres malalties associades com són la diabetis, la hipertensió, les dislipèmies, etc.

Aquest mòdul permet una intervenció farmacèutica guiada pas a pas de:

  • Valoració inicial de l’alimentació de la persona a través del qüestionari
  • Valoració de paràmetres biomètrics i antropomètrics
  • Seguiment del pacient a través de l’ús de diaris alimentaris i de la mesura dels paràmetres
  • Personalització del consell alimentari farmacèutic

Aquest servei permet al farmacèutic intervenir en els patrons alimentaris de les persones dins del marc d’atribucions del farmacèutic comunitari i s’hi defineixen criteris de derivació cap a altres professionals (metges, dietistes, etc.) per afavorir la gestió compartida dels pacients per a la millora del seu estat de salut.