Perfil Lípidic

Farmaserveis facilita l’activitat assistencial a les farmàcies comunitàries de Catalunya i permet registrar de manera segura dades clíniques dels pacients referides al perfil lipídic. D’aquesta manera el seguiment de les dades enregistrades, podran compartir amb altres professionals sanitaris.

Els farmacèutics comunitaris, com a professionals sanitaris que som, hem de conscienciar de la importància d’uns hàbits saludables i ajudar a la prevenció de les malalties cardiovasculars.

Com bé saps, Farmaserveis et permet generar informes farmacèutics professionals dirigits als metges de família i altres professionals sanitaris amb les dades de les presses de la pressió arterial, perfil lipídic i paràmetres antropomètrics.

Com és un informe generat amb Farmaserveis?

  • Inclou automàticament les dades del pacient i del farmacèutic/a que ha realitzat la determinació.
  • Apareix sempre la data i hora de l’emissió de l’informe.
  • Conté una descripció del protocol que s’ha seguit per a la determinació.
  • Inclou una explicació breu per ajudar a la interpretació dels resultats.

Informe PERFIL LIPÍDIC