Pressió Arterial

Des de la farmàcia, el mòdul de Farmaserveis de la Pressió Arterial basat en la Guia per l’Abordatge de la Hipertensió Arterial a la Farmàcia comunitària permet el registre dels valors de la pressió arterial sistòlica i diastòlica i del pols tant de persones hipertenses com de persones sanes que necessitin monitorització d’aquests paràmetres.

Com bé saps, Farmaserveis et permet generar informes farmacèutics professionals dirigits als metges de família i altres professionals sanitaris amb les dades de les presses de la pressió arterial, perfil lipídic i paràmetres antropomètrics.

Com és un informe generat amb Farmaserveis?

  • Inclou automàticament les dades del pacient i del farmacèutic/a que ha realitzat la determinació.
  • Apareix sempre la data i hora de l’emissió de l’informe.
  • Conté una descripció del protocol que s’ha seguit per a la determinació.
  • Inclou una explicació breu per ajudar a la interpretació dels resultats.

Informe Pressió arterial