Programa Cessació Tabàquica

El mòdul de Farmaserveis de Cessació Tabàquica basat en la Guia d’Intervenció Farmacèutica per l’abordatge de la persona fumadora des de la Farmàcia Comunitària permet:

    • Desenvolupar un Programa de seguiment per la cessació Tabàquica per ajudar a deixar de fumar.

    • El registre de les dispensacions del TSN

    • Facilitar consell antitabac i/o donar assessorament individualitzat a fumadors