INSTITUCIONAL

CONCÒRDIA FARMACÈUTICA

Projecte Farmàcia Piñol de Llardecans (1846)

L’Ajuntament de Llardecans ha iniciat el projecte de restauració i museïtzació de la Farmàcia Tomàs Pinyol de Llardecans fundada l’any 1846.

Es preveu que el projecte duri dos anys i inclou diverses fases com el desmuntatge, restauració, catalogació del conjunt i el disseny d’un projecte museogràfic complert per obrir la farmàcia al públic.

El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya promou la conservació i difusió del patrimoni farmacèutic català i per això forma part de l’equip interdisciplinari encarregat d’aquest projecte, amb una funció de consultoria i assessorament en el camp específic de la història de la farmàcia i de la salut.