TAR Supervisat

Aquest mòdul permet des de la farmàcia accedir al registre dels Test d’Antigen Ràpid (TAR) de COVID-19 i també dels tests combinats COVID-19/Grip A+B que es supervisin des de la farmàcia amb totes les garanties qualitat.

Un cop es registra el resultat es genera un informe signat pel farmacèutic.

Com és un informe generat amb Farmaserveis?

  • Inclou automàticament les dades del pacient i del farmacèutic/a que ha realitzat la determinació.
  • Apareix sempre la data i hora de l’emissió de l’informe.
  • Conté una descripció del protocol que s’ha seguit per a la determinació.
  • Inclou una explicació breu per ajudar a la interpretació dels resultats.

Informe TAR