El Consell, l’òrgan representatiu dels col·legis de farmacèutics de Catalunya

El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC), és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica i plena capacitat que constitueix l’òrgan suprem representatiu de la totalitat dels col·legis de farmacèutics existents a Catalunya, és a dir, els de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. 

Té per objecte la representació de la professió farmacèutica davant la Generalitat de Catalunya i l’Administració General de l’Estat, complint les finalitats i exercint totes les funcions que li assignin la legislació vigent i els presents estatuts, i qualsevol de les altres disposicions legals que li siguin d’aplicació.

Per altra banda, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya manté les relacions necessàries amb el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España , òrgan de representació, coordinació i cooperació de tots els col·legis oficials de farmacèutics i dels consells de col·legis de l’Estat espanyol de les diferents comunitats autònomes.

Notes de premsa

Salut i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya prorroguen un any més el desplegament de l’atenció farmacèutica comunitària

Més d’11.000 pacients s’han beneficiat del lliurament de proximitat de medicaments hospitalaris de dispensació ambulatòria (MHDA)La integració de les oficines de farmàcia ha permès fer 442.000 proves de cribratges de càncer de còlon amb automostraEl Pla de salut de Catalunya 2021-2025 promou aquest Conveni de col·laboració per desenvolupar el servei de farmàcia de proximitat El...

Salut, Educació i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya incorporen el Programa sobre el bon ús dels medicaments als centres educatius

La iniciativa pretén millorar els coneixements i les habilitats dels més joves en el maneig dels medicaments, entre ells dels antibiòticsEl Programa s’impartirà en gairebé una trentena de centres educatius de l’àrea metropolitana de Barcelona i de Girona i començarà amb prop de 30 xerrades adreçades a uns 900 alumnes de 3r d’ESOFarmacèutics comunitaris...

Comunicat de suport per tal que la futura agència estatal de salut pública (AESAP) s’ubiqui a Catalunya

Catalunya ha tingut sempre una llarga tradició i un paper molt actiu en el desenvolupament de les estructures sanitàries, especialment, pel que fa al suport i organització de les corresponents a la salut pública i, en concret, a la vigilància, prevenció i control de les malalties transmissibles. A l’empara de la Llei de Salut...